Súdwest Fryslân

Bestaan van 1-1-2011 tot heden
1-1-2011 toegevoegd Bolsward
1-1-2011 toegevoegd Sneek
1-1-2011 toegevoegd Wymbritseradiel
1-1-2011 toegevoegd Wûnseradiel
1-1-2011 toegevoegd Nijefurd
1-1-2014 toegevoegd Boarnsterhim
1-1-2018 toegevoegd Littenseradiel

Gemeentegeschiedenis URI http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Sudwest_Fryslan
Amsterdamse code 11421
CBS-code 1900
Provincie Friesland
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sneek_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Súdwest-Fryslân
DBpedia
http://nl.dbpedia.org/resource/Sneek_(gemeente)
http://nl.dbpedia.org/resource/Súdwest-Fryslân
Geonames 0
0
8260049


wapen

wapen

Het Wapen van Sneek bestaat uit een wapenschild, vastgehouden door een wildeman en een leeuw. Het wapen komt voor het eerst voor op een zegel uit 1422. De leeuw, rechts, staat waarschijnlijk voor een reis van de machtige Sneker hoofdeling Rienck Bockema naar het Heilige Land. De leeuw is een verwijzing naar de Leeuw van Juda. De herkomst van de Leeuw valt echt historisch niet voor volle zekerheid te staven. - zie ook wikipedia

wapen

Het Wapen van Súdwest-Fryslân is het gemeentewapen van de gelijknamige gemeente Súdwest-Fryslân. Het is een gedeeld schild, I in goud een halve adelaar van sabel (zwart); II in azuur (blauw) waarop vijf muurkronen van zilver elk met drie bastions, paalsgewijze geplaatst en gevoerd van keel (rood). Het schild is gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door twee aanziende leeuwen van goud. - zie ook wikipedia

Naamsvarianten

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)