Nijefurd

Bestaan van 1-1-1984 tot 1-1-2011
1-1-1984 ontstaan uit Hemelumer Oldeferd
1-1-1984 ontstaan uit Workum
1-1-1984 ontstaan uit Stavoren
1-1-1984 ontstaan uit Hindeloopen
1-1-2011 opgegaan in Súdwest Fryslân

Gemeentegeschiedenis URI http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Nijefurd
Amsterdamse code 10768
CBS-code 0104
Provincie Friesland
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Nijefurd
DBpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Nijefurd

Nijefurd in 1984


Open GeoJSON in geojson.io | KML

Nijefurd in 1998


Open GeoJSON in geojson.io | KML

Het wapen van Nijefurd is het wapen van de voormalige Friese gemeente Nijefurd. Nijefurd is in 1984 als fusiegemeente ontstaan, daardoor stamt het wapen ook uit dat jaar. Het wapen is op 26 maart 1984, door de Hoge Raad van Adel, officieel aan de gemeente toegekend. Op 1 januari 2011 is de gemeente Nijefurd opgegaan in de gemeente Súdwest-Fryslân waardoor het wapen niet langer officieel in gebruik is. - zie ook wikipedia

Naamsvarianten

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)