Data

De data op zowel gemeentegeschiedenis.nl als histopo.nl is op de website te bekijken, maar wordt ook op verschillende manieren zo aangeboden dat ontwikkelaars er iets mee kunnen.

Gemeentes

Geometriën van gemeentes

  • Op de htmlvariant van de gemeentepagina vind je onder elk kaartje een link naar de kml van de gemeentegrens in dat jaar.
  • In de json van elke gemeente vindt je de gemeentegrens van elk jaar waarin een grenswijziging is geweest als GeoJSON.
  • Er is een WFS service beschikbaar waar je één of meerdere gemeentes in een bepaald jaar kan opvragen in verschillende formaten. Documentatie is binnenkort hier te vinden.

Namen en plaatsen op Histopo