Over dit project

Gemeentegeschiedenis.nl is een project van Hic Sunt Leones, een kollektief dat 'toepassingen maakt die de digitale infrastructuur voor ons cultureel erfgoed versterken en meedenkt over de wijze waarop de witte vlekken in dat landschap verder ingetekend kunnen worden'.

Gemeentegeschiedenis is 'a work in progress'. Om onze ideeën aan de werkelijkheid te testen, hebben we de site al in een vroeg stadium publiek toegankelijk gemaakt. Inmiddels hebben we het onderstaande gerealiseerd.

Publiekssite

Voor een ieder die iets wil weten over een (voormalige) gemeente, is Gemeentegeschiedenis het logische startpunt. Van wanneer tot wanneer heeft een gemeente bestaan? Hoe liepen de grenzen? Dat zijn de basisvragen die we hier willen beantwoorden. Daarnaast willen we via de gemeentepagina meer informatie ontsluiten door te verwijzen naar Wikipedia, Geonames en DBpedia.

Unieke URI's voor (historische) gemeentes

Om verwarring over welke gemeente precies bedoeld wordt uit te sluiten, is het enorm handig unieke referenties te kunnen maken. De op Gemeentegeschiedenis gebruikte URL's kunnen zulke URI's zijn. Zie ook de pagina Gemeentes benoemen.

Linked Data

Door op onze URI's desgevraagd RDF terug te geven, bieden we wetenschappers en ontwikkelaars een referentie om naar te verwijzen in hun eigen dataset. Gemeentegeschiedenis wil bovendien een 'datahub' zijn, door verschillende coderingssystemen te koppelen en naar bijvoorbeeld DBpedia of Geonames linken.

Beschikbaar stellen data

Op de pagina 'data' is een overzicht te vinden van alle manieren waarop de data van Gemeentegeschiedenis ontsloten worden.

Suggesties?

Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen, dan kunt u ons mailen via info@hicsuntleones.nl.

Publicatie historische toponiemen

In het paper Dutch historical toponyms in the Semantic Web beschrijven we de ideeën achter Gemeentegeschiedenis.nl en zetten we uiteen wat we in de toekomst verder van plan zijn.

De preprint versie van dit paper, dat gepresenteerd is tijdens de workshop Population Reconstruction, van 19 tot 21 februari 2014 in het IISG, is hier als PDF te lezen.