Wûnseradiel

Bestaan van 1-1-1987 tot 1-1-2011
1-1-1987 ontstaan uit Wonseradeel
1-1-2011 opgegaan in Súdwest Fryslân

Gemeentegeschiedenis URI http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Wunseradiel
Amsterdamse code 10454
CBS-code 0710
Provincie Friesland
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/W%C3%BBnseradiel
DBpedia

Wûnseradiel in 1998


Open GeoJSON in geojson.io | KML

Naamsvarianten

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)