Wûnseradiel

Bestaan van 1-1-1987 tot 1-1-2011
1-1-1987 ontstaan uit Wonseradeel
1-1-2011 opgegaan in Súdwest Fryslân

Gemeentegeschiedenis URI http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Wunseradiel
Amsterdamse code 10454
CBS code 0710
Provincie Friesland
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/W%C3%BBnseradiel
Dbpedia

Wûnseradiel in 1998


open geojson in geojson.io | kml

naamsvarianten

Bekijk data als rdfxml | json (geef juiste acceptheader mee in scripts om rdf of json op uri te krijgen)