Littenseradiel

Bestaan van 26-1-1985 tot 1-1-2018
26-1-1985 ontstaan uit Littenseradeel
1-1-2018 opgegaan in Leeuwarden
1-1-2018 opgegaan in Súdwest-Fryslân
1-1-2018 opgegaan in Waadhoeke

Gemeentegeschiedenis URI http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Littenseradiel
Amsterdamse code 10422
CBS code 0140
Provincie Friesland
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Littenseradeel
Dbpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Littenseradeel
Geonames 6544300


naamsvarianten

Bekijk data als rdfxml | json (geef juiste acceptheader mee in scripts om rdf of json op uri te krijgen)