Waadhoeke

Bestaan van 1-1-2018 tot heden
1-1-2018 ontstaan uit Het_Bildt
1-1-2018 ontstaan uit Franekeradeel
1-1-2018 ontstaan uit Menameradiel
1-1-2018 ontstaan uit Littenseradiel

Gemeentegeschiedenis URI http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Waadhoeke
Amsterdamse code 10404
CBS-code 1949
Provincie Friesland
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Waadhoeke
DBpedia http://nl.dbpedia.org/page/Waadhoeke

Waadhoeke in 2018


Open GeoJSON in geojson.io | KML

Naamsvarianten

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)