Tietjerksteradeel

Bestaan van 1-10-1816 tot 1-1-1989
1-10-1816 ontstaan uit Oenkerk
1-10-1816 ontstaan uit Bergum
1-10-1816 ontstaan uit Oostermeer
1-10-1816 ontstaan uit Hardegarijp
1-1-1989 opgegaan in Tytsjerksteradiel

Gemeentegeschiedenis URI http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Tietjerksteradeel
Amsterdamse code 11241
CBS-code 0094
Provincie Friesland
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Tietjerksteradeel
DBpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Tietjerksteradeel

Tietjerksteradeel in 1817


Open GeoJSON in geojson.io | KML

Tietjerksteradeel in 1984


Open GeoJSON in geojson.io | KML

Naamsvarianten

Titjerksteradeel
Tietsjerksteradeel

Opmerkingen

In 1816 werd de gemeente van vóór 1812 hersteld.

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)