Noardeast-Fryslân

Bestaan van 1-1-2019 tot heden
1-1-2019 ontstaan uit Dongeradeel
1-1-2019 ontstaan uit Ferwerderadiel
1-1-2019 ontstaan uit Kollumerland en Nieuwkruisland

Gemeentegeschiedenis URI http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Noardeast-Fryslan
Amsterdamse code 10198
CBS-code 1970
Provincie Friesland
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Noardeast-Fryslân
DBpedia
Geonames 12022131

Noardeast-Fryslân in 2019


Open GeoJSON in geojson.io | KML

Naamsvarianten

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)