Maasbree

Bestaan van 14-2-1818 tot 1-1-2010
14-2-1818 ontstaan uit Bree
1-1-2010 opgegaan in Peel en Maas

Gemeentegeschiedenis URI http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Maasbree
Amsterdamse code 11352
CBS-code 0934
Provincie Limburg
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Maasbree
DBpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Maasbree

Maasbree in 1941


Open GeoJSON in geojson.io | KML

Maasbree in 2001


Open GeoJSON in geojson.io | KML

wapen

Het wapen van Maasbree werd op 17 september 1853 door de Minister van Binnenlandse Zaken Gerlach Cornelis Joannes van Reenen aan de toenmalige gemeente Maasbree als volgt verleend: . "Een schild van lazuur met een links gaand gevleugeld hert sommé van een kruis tussen de hoornen, alles van goud, parti van keel met een springend hert van goud sommé van hetzelfde, het chef van het schild van goud met eenen adelaar van sabel. " Omtrent de betekenis van dit wapen kan het volgende worden vermeld. - zie ook wikipedia

Naamsvarianten

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)