Bree

Bestaan van oudsher tot 14-2-1818
14-2-1818 opgegaan in Maasbree

Gemeentegeschiedenis URI https://gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Bree
Amsterdamse code 11352
CBS-code
Provincie Limburg
Onder Frans bestuur in departement Roer / Roer
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Bree_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maasbree
DBpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Bree_(stad)
http://nl.dbpedia.org/resource/Maasbree

Bree in 1812


Open GeoJSON in geojson.io

wapen

wapen

Het wapen van Maasbree werd op 17 september 1853 door de Minister van Binnenlandse Zaken Gerlach Cornelis Joannes van Reenen aan de toenmalige gemeente Maasbree als volgt verleend: . "Een schild van lazuur met een links gaand gevleugeld hert sommé van een kruis tussen de hoornen, alles van goud, parti van keel met een springend hert van goud sommé van hetzelfde, het chef van het schild van goud met eenen adelaar van sabel. " Omtrent de betekenis van dit wapen kan het volgende worden vermeld. - zie ook wikipedia

Naamsvarianten

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)