Roggel en Neer

Bestaan van 1-1-1993 tot 1-1-2007
1-1-1993 ontstaan uit Roggel
1-1-2007 opgegaan in Leudal

Gemeentegeschiedenis URI http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Roggel_en_Neer
Amsterdamse code 10505
CBS-code 1670
Provincie Limburg
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Roggel_en_Neer
DBpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Roggel_en_Neer

Roggel en Neer in 1998


Open GeoJSON in geojson.io | KML

Naamsvarianten

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)