Rijsoort en Strevelshoek

Bestaan van 1-1-1846 tot 1-9-1855
1-1-1846 ontstaan uit Rijsoort
1-1-1846 ontstaan uit Strevelshoek
1-9-1855 opgegaan in Ridderkerk

Gemeentegeschiedenis URI http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Rijsoort_en_Strevelshoek
Amsterdamse code 10503
CBS-code 1258
Provincie Zuid-Holland
Wikipedia
DBpedia

Rijsoort en Strevelshoek in 1846


Open GeoJSON in geojson.io | KML

Naamsvarianten

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)