Het wapen van Beilen werd op 2 oktober 1934 door de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Beilen toegekend. Het wapen is niet gebaseerd op historische feiten. Wel betreft het een sprekend wapen. Dit wapen heeft tot 1998 dienstgedaan. - zie ook wikipedia

Naamsvarianten

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)