Steenbergen

Bestaan van oudsher tot heden
1-1-1997 toegevoegd Nieuw-Vossemeer
1-1-1997 toegevoegd Dinteloord en Prinsenland

Gemeentegeschiedenis URI https://gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Steenbergen
Amsterdamse code 10731
CBS-code 0851 (Steenbergen), 1376 (Steenbergen en Kruisland)
Provincie Noord-Brabant
Onder Frans bestuur in departement Twee Nethen / Deux Nèthes
Wikipedia
DBpedia
Geonames 2746801

Steenbergen en Kruisland in 1812


Open GeoJSON in geojson.io

Steenbergen en Kruisland in 1885


Open GeoJSON in geojson.io

Steenbergen in 1986


Open GeoJSON in geojson.io

Steenbergen in 1997


Open GeoJSON in geojson.io

Naamsvarianten

Steenbergen en Kruisland
Steenbergen c.a.

Opmerkingen

De gemeente zelf gebruikte uitsluitend de naam Steenbergen. De meervoudige naam is vooral door hogere overheidsinstanties gebruikt, maar 'Steenbergen' kwam ook wel voor. In 1962 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken het verzoek van de gemeente gehonoreerd om de spelling vast te stellen als Steenbergen. Omdat dit door sommige instanties als officiële naamswijziging werd opgevat, kent de gemeente voor beide schrijfwijzen een aparte CBS-code.

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)