Amsterdamse code 10406

Ginneken en Bavel

Bestaan van oudsher tot 1-1-1942
1-1-1942 opgegaan in Nieuw-Ginneken
1-1-1942 opgegaan in Breda

Gemeentegeschiedenis URI https://gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Ginneken_en_Bavel
Amsterdamse code 10406
CBS-code 1064
Provincie Noord-Brabant
Onder Frans bestuur in departement Twee Nethen / Deux Nèthes
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Ginneken_en_Bavel
DBpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Ginneken_en_Bavel

Nieuw-Ginneken

Bestaan van 1-1-1942 tot 1-1-1997
1-1-1942 ontstaan uit Ginneken en Bavel
1-1-1997 opgegaan in Breda

Gemeentegeschiedenis URI https://gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Nieuw-Ginneken
Amsterdamse code 10406
CBS-code 0817
Provincie Noord-Brabant
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Ginneken
DBpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Nieuw-Ginneken

Ginneken en Bavel in 1812


Open GeoJSON in geojson.io

Nieuw-Ginneken in 1942


Open GeoJSON in geojson.io

Nieuw-Ginneken in 1962


Open GeoJSON in geojson.io
Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)