Amsterdamse code 10240

Staveren

Bestaan van oudsher tot 1-1-1979
1-1-1979 opgegaan in Stavoren

Gemeentegeschiedenis URI http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Staveren
Amsterdamse code 10240
CBS code 1257
Provincie Friesland
Onder Frans bestuur in departement Friesland / Frise
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Stavoren
Dbpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Stavoren

Stavoren

Bestaan van 1-1-1979 tot 1-1-1984
1-1-1979 ontstaan uit Staveren
1-1-1984 opgegaan in Nijefurd

Gemeentegeschiedenis URI http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Stavoren
Amsterdamse code 10240
CBS code 0092
Provincie Friesland
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Stavoren
Dbpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Stavoren
Bekijk data als rdfxml | json (geef juiste acceptheader mee in scripts om rdf of json op uri te krijgen)