Wymbritseradiel in 1998


open geojson in geojson.io | kml

Wymbritseradiel in 2000


open geojson in geojson.io | kml

Wymbritseradiel in 2001


open geojson in geojson.io | kml

Wymbritseradiel in 2003


open geojson in geojson.io | kml

Wymbritseradiel in 2010


open geojson in geojson.io | kml

De grenzen van na 1996 komen uit verschillende bronnen, waarin dezelfde grens soms iets verschilt. Niet elk kaartje representeert dus altijd een grenswijziging!

wapen

Het wapen van Wymbritseradeel werd op 25 maart 1818 voor het eerst aan de gemeente toegekend. Sindsdien is het wapen twee keer gewijzigd, echter het originele wapen bleef altijd deel uitmaken van het nieuwe wapen. Per 2011 is het wapen van Wymritseradeel niet langer in gebruik omdat de gemeente is opgegaan in de gemeente Súdwest-Fryslân - zie ook wikipedia

naamsvarianten

Bekijk data als rdfxml | json (geef juiste acceptheader mee in scripts om rdf of json op uri te krijgen)