Amsterdamse code 11421

Sneek

Bestaan van oudsher tot 1-1-2011
1-1-2011 opgegaan in Súdwest Fryslân

Gemeentegeschiedenis URI http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Sneek
Amsterdamse code 11421
CBS code 0091
Provincie Friesland
Onder Frans bestuur in departement Friesland / Frise
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Sneek_(gemeente)
Dbpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Sneek_(gemeente)
Archief in Gemeente Sneek
Gemeente Súdwest Fryslân
Tresoar

Súdwest Fryslân

Bestaan van 1-1-2011 tot heden
1-1-2011 toegevoegd Sneek
1-1-2011 toegevoegd Wymbritseradiel
1-1-2011 toegevoegd Bolsward
1-1-2011 toegevoegd Wûnseradiel
1-1-2011 toegevoegd Nijefurd
1-1-2014 toegevoegd Boarnsterhim

Gemeentegeschiedenis URI http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Sudwest_Fryslan
Amsterdamse code 11421
CBS code 1900
Provincie Friesland
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Súdwest-Fryslân
Dbpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Súdwest-Fryslân
Geonames 8260049
Archief in Gemeente Sneek
Bekijk data als rdfxml | json (geef juiste acceptheader mee in scripts om rdf of json op uri te krijgen)